Financiële quickscan en budgetadvies voor aanvragers bijstandsuitkering in Breda

Tussen 1 mei 2009 en 1 januari 2010 krijgen Bredanaars bij de toekenning van een bijstandsuitkering gratis een financiële quickscan aangeboden. De scan resulteert in een budgetadvies met tips hoe mensen kunnen omgaan met hun nieuwe financiële situatie. Lees meer op de website van Breda.
Er zijn trouwens ook gemeenten die een dergelijk aanbod hebben voor bijstandsgerechtigden die uitstromen uit de bijstand. Tilburg doet dat met een ‘nazorgmeter’. Daarmee wordt samen met de uitgestroomde klant de weerbaarheid en de financiële positie gemonitord. Er wordt zo nodig actie ondernomen die terugval in de uitkering of een armoedesituatie kan voorkomen. Klantmanagers van de gemeente Utrecht vullen met de ex-klant Berekenuwrecht in en laten zien dat hij of zij nog steeds recht heeft op allerlei toeslagen en gemeentelijke vergoedingen, ondanks het wat hogere inkomen na uitstroom.

Geef een reactie