Kunnen alle kinderen meedoen?

SCPIn de vandaag verschenen publicatie Kunnen alle kinderen meedoen? van het SCP wordt ingegaan op de vraag of arme kinderen minder en aan andere activiteiten deelnemen dan kinderen uit gezinnen die financieel beter af zijn. Waaraan zouden deze armere kinderen dan willen deelnemen en om welke redenen gebeurt dat niet? In deze studie wordt ook veel aandacht geschonken aan de vraag of de kosten van vrijetijdsactiviteiten een belemmering vormen voor deelname.

Geef een reactie