Meer aanmeldingen schuldhulpverlening in eerste maanden 2009

In het platform schuldhulpverlening en in de groep schuldhulpverlening op LinkedIn hebben recent een aantal gemeenten en organisaties informatie uitgewisseld over de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in de eerste maanden van 2009. Gemiddeld zie ik een stijging van ongeveer 20 tot 30%. Ik zie uitschieters van 60%, maar er zijn ook gemeenten waar geen stijging is. Deze gegevens hebben betrekking op een beperkt aantal regio’s. Ik weet dus niet hoe representatief dat is voor Nederland. Een vertegenwoordiger van een incassobureau meldt een ‘sterke stijging’ van het aantal incassozaken. Zorgwekkend is volgens het incassobureau het grote aantal ‘nieuwe’ debiteuren en de groep recent ontslagen werknemers. In Smallingerland heeft slechts een lichte stijging plaatsgevonden. ‘Ik denk dat het ‘crisisgevoel’ wel maakt dat mensen minder uitgeven en mogelijk minder schulden maken of sneller bereid zijn hun uitgavenpatroon aan te passen’, zo meldt Marcus van den Berg van de gemeente. Ook Erica Schruer volgde in de kranten de ontwikkelingen in een aantal gemeenten en ziet gemiddeld een stijging van het aantal aanvragen.

Aanvulling op dit bericht (25 mei 2009): Ger Jaarsma meldt dat de NVVK een toename ziet van 10% ten opzichte van vorig jaar.

Geef een reactie