Meer of weer werken: wat levert het op?

Nibud heeft een handig instrument ontwikkeld waarmee je kunt berekenen of en hoeveel je er netto op vooruit gaat als je (meer) gaat werken. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. lagere toeslagen en hogere kosten van kinderopvang. Start direct de webwijzer Werk en Geld.
Dit instrument kun je bijvoorbeeld gebruiken om een bijstandsgerechtigde bij uitstroom te informeren over de regelingen waar hij of zij nog recht op heeft bij een wat hoger inkomen. Het brengt ook goed de armoedeval in beeld.
Veel gemeenten gebruiken Berekenuwrecht om hun (ex) klanten te informeren over inkomensondersteuning. Het voordeel is dat Berekenuwrecht naast de landelijke regelingen (toeslagen e.d.) ook de gemeentelijke regelingen omvat. Berekenuwrecht is echter niet gemaakt om de armoedeval te berekenen.

Geef een reactie