Armoede Kompas-gemeenten

Gisteren heb ik samen met het Nibud een opzet gepresenteerd voor een onderzoek naar armoede en armoedebeleid in de Kompas-gemeenten. Interessante insteek van deze gemeenten is dat zij in kaart willen brengen welke particuliere initiatieven er (in aanvulling op gemeentelijke regelingen) zijn voor mensen met een laag inkomen. De Zuid-Limburgse gemeenten vermoeden dat de sociale omgeving (familie, buurtgenoten, verenigingen, etc.) een sterkere rol speelt in de ondersteuning van minima dan in veel andere regio’s in Nederland. Dit is wel vaker onderzocht, maar – voor zover ik weet – nog nooit zo systematisch als deze gemeenten voor ogen hebben. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2009. Een onderzoek om naar uit te kijken. In het boekje Gemeentelijk Armoedebeleid (paragraaf over regie) heb ik vorig jaar ook iets geschreven over de rol van ‘maatschappelijke organisaties’ zoals voedselbanken, verenigingen, kerken, fondsen, etc.).

Geef een reactie