Dossier anti-armoedebeweging

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA stelt eens in de drie jaar een ‘Dossier Armoede in Nederland’ samen. Daarin worden analyses, cijfers, feiten en ervaringen rond armoede in Nederland gebundeld. Onlangs verscheen het ‘Dossier armoede in Nederland 2009‘. Het is een bronnenboek, verwijsgids en ervaringenbundel voor diakenen, arme-kant-groepen, vele anderen die in de anti-armoedebeweging actief zijn en een breed publiek.

Geef een reactie