Bijzondere bijstand voor bewindvoering, mentorschap en curatele bewind

In Sociaal Bestek van deze maand staat een artikel over dit onderwerp. Samenvattend: de kosten van bewindvoering, mentorschap en curatele bewind zijn aan te merken als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. De kantonrechter stelt de beloning van de bewindvoerder (mentor en curator) op verzoek vast bij de rekening en verantwoording. De bijzondere bijstand moet worden aangevraagd op het moment dat de rechthebbende de betalingsverplichting heeft, op grond van de doorlopende machtiging van de kantonrechter dat de bewindvoerder een voorschotbedrag in rekening mag brengen en mag incasseren (André Leijssing).

Een gedachte over “Bijzondere bijstand voor bewindvoering, mentorschap en curatele bewind

  1. Vanuit mijn functie van schuldhulpverlener, heb ik veel te maken met cliënten die onder beschermingsbewind geplaatst moeten worden. Tot op heden was ik in de veronderstelling dat zij de kosten hiervoor vanuit hun VTLB moeten betalen.

    Ik heb wel begrepen dat, sinds juni 2008, geoordeeld is dat WSNP-bewind noodzakelijk is, en dus dat de kosten hiervoor voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

    Voor zover ik begrepen heb, geldt dat dus niet voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Heeft u een bron welke ik kan gebruiken bij de ondersteuning van mijn cliënten?

    De link naar Sociaal Bestek leidt door naar de homepage van Gemeente.nu, een zoektocht daar heeft niets opgeleverd.

    Met vriendelijke groet,

Geef een reactie