Afsluiting energie in wintermaanden

Vanmorgen las ik het artikel ‘Eerder afgesloten gezin blijft in de kou zitten’ (AD). Volgens mij kennen veel energieleveranciers niet de ministeriële regeling waarin staat dat afsluiting in de wintermaanden alleen mag onder strenge voorwaarden. Bij ‘wanbetaling’ mag het als de klant geen schuldbemiddeling inschakelt. Ik ken natuurlijk niet de achtergronden van de situatie van dit gezin, maar ik kan me zo voorstellen dat zij voor hun gevoel heel duidelijk bij de gemeente hebben aangeklopt voor  hulp (misschien niet expliciet voor ‘schuldbemiddeling’). Ze hebben 6 maanden moeten wachten op een uitkering. De gemeente had in die periode kunnen inschatten dat er door het wegvallen van inkomen betalingsachterstanden zouden ontstaan. Dus als het gezin al niet om schuldbemiddeling had gevraagd, dan had de gemeente dat wel kunnen aanbieden. Maar het verstrekken van een voorschot op de uitkering was misschien nog beter geweest. Dan had dit wellicht allemaal voorkomen kunnen worden.

Alimentatie is trouwens bij dit gezin ook een probleem. Rechthebbenden op partneralimentatie kunnen binnenkort (misschien kan het nu al?) aankloppen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om hun ex-partner te dwingen de alimentatie te betalen. Het Bureau kan hen dan bijstaan om de partneralimentatie te innen. Verwacht wordt dat de nieuwe aanpak een oplossing biedt voor de 12.000 ex-partners die momenteel in de bijstand zitten, omdat zij geen alimentatie ontvangen.

Geef een reactie