Collectieve zorgverzekering succesvol bij armoedebeleid

Deelname aan een collectieve zorgverzekering voor minima levert minima € 200 per volwassene per jaar op. Dat blijkt uit een door bureau BS&F uitgevoerd evaluatieonderzoek over 2007. De collectieve zorgverzekering blijkt een zeer succesvol instrument van gemeentelijk minimabeleid. Ruim 90% van de Nederlandse gemeenten heeft een collectieve zorgverzekering voor minima gesloten.  lees verder.

Geef een reactie