Aantal klanten voedselbank daalde in 2015 met 6%

Dat is opvallend, want de armoede is niet gedaald. Voedselbanken Nederland verklaart de daling van het aantal voedselbank klanten als volgt:

  1. Medio 2015 werden de toelatingscriteria iets veranderd ten gunste van huishoudens met kinderen. Op basis van de beschikbare cijfers kan nog niet geconcludeerd worden dat ook werkelijk meer huishoudens met kinderen onder de 18 jaar van de noodhulp gebruik hebben gemaakt
  2. Voedselbanken hebben veel strenger gelet op de 3-jaarstermijn (klanten mogen maximaal 3 jaar gebruik maken van de noodhulp). In 2015 was slechts 5% van het totaal aantal klanten drie jaar of langer klant. In 2014 bedroeg dit nog 23 %
  3. Diverse voedselbanken zijn ook nauwer gaan samenwerken met schuldhulpverleners en curatoren. Dit heeft geleid tot een meer zorgvuldige toepassing van de toelatingscriteria.

Verder te lezen op Voedselbanken.nl:

Het aantal voedselbanken dat lid was van Voedselbanken Nederland nam in 2015 toe tot 162 (was 157) en het aantal uitgiftepunten steeg tot 520. De voedselbanken bedienen klanten in meer dan 95% van alle gemeenten in Nederland.  Het werk bij de voedselbanken wordt gedaan door 10.500 vrijwilligers. Voedselbanken zijn steeds beter in staat om de voedselpakketten te vullen. Gemiddeld worden wekelijks 20 consumenteneenheden in een noodpakket verwerkt. Door de intensievere samenwerking met producenten en retailers is het aandeel verse groenten en fruit in een pakket afgelopen jaar toegenomen.

Een op zeven Amerikanen krijgt voedselhulp

Tsjonge, 1 op de 7 Amerikanen krijgt voedselbonnen van de overheid. 1 op de 7! Toch niet ons voorland, hoop ik. Dat is 70% meer dan voor het begin van de economische crisis in 2007. Bron: Telegraaf. En kijk ook eens op Schulden in de VS.