Betrek ervaringsdeskundigen bij beleid en uitvoering

eapnDe inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid is sterk in opkomst. Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof tussen de systeembepaalde leefwereld van beleidsmakers en de leefwerelden van mensen in armoede helpen overbruggen. Het European Anti Poverty Network Nederland heeft met steun van het ministerie van SZW de handreiking Participatie Bouwstenen opgesteld. Kort samengevat:

  • geef ervaringsdeskundigen echte invloed;
  • maak werk van deskundigheidsbevordering en ondersteun de professionalisering en zelfontplooiing van ervaringsdeskundigen;
  • maak werkervaring mogelijk. Creëer werkstages en banen voor werkers vanuit ervaringsdeskundigheid, specifiek rond praktijk en beleid en in ondersteuning van mensen in armoedesituaties.