Beslag op bijstand? Respecteer beslagvrije voet op maandbasis!

Er was dit voorjaar veel te doen over een uitspraak van de rechtbank over beslag op bijstand waarbij de gemeente maandelijks 5% afdroeg aan de beslaglegger en maandelijks vakantiegeld reserveerde. Hierdoor belandde de bijstandsgerechtigde op maandelijkse basis onder de beslagvrije voet.

Uit antwoorden op Kamervragen (14 aug.) blijkt nu dat je als gemeente de beslagvrije voet op maandelijkse basis moet respecteren. En het uitgangspunt is dat je jaarlijks het gereserveerde vakantiegeld afdraagt aan de beslaglegger. Slechts in een paar situaties is het wenselijk om maandelijks af te dragen, waarbij het vakantiegeld maandelijks uitbetaald wordt.

De VNG heeft een handelingskader opgesteld en organiseert op 7 september een (be)spreekuur

Aanvulling d.d. 19 sept: de VNG heeft na het bespreekuur het handelingskader en de Q&A aangevuld.

Geef een reactie