Gemeentelijke budgetten energietoeslag en individuele bijzondere bijstand studenten

In juli verhoogde het kabinet het budget voor de energietoeslag 2022 met € 550 miljoen. In Taakmutatie 2022, september 2022 bij de Septembercirculaire lees je welk deel jouw gemeente krijgt. In de meicirculaire zag je al welk deel jouw gemeente kreeg van de eerste € 854 miljoen.

Zoals je weet, mogen gemeenten in 2023 opnieuw een energietoeslag á € 1.300 uitkeren. Gemeenten krijgen hiervoor € 1,4 miljard. Het kabinet is voornemens om hiervan € 500 miljoen naar 2022 te schuiven, zodat gemeenten al in 2022 € 500 kunnen uitkeren. Hierdoor blijft er € 900 miljoen over in 2023. Over de verdeling van de middelen in 2022 ‘volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie’. Je kunt zelf een goede inschatting maken door hetzelfde percentage te hanteren als voor 2022.

Studenten

Het kabinet blijft zoals gezegd bij haar standpunt dat studenten gebruik kunnen maken van de individuele bijzondere bijstand. Het kabinet stelt een bedrag van € 35 miljoen beschikbaar* voor de uiterste gevallen waarin dit nodig is (Septembercirculaire p. 7). Over de wijze van toekenning en de verdeling van de middelen gaat het kabinet nog in overleg met gemeenten. Ik neem aan dat studentensteden wat meer krijgen.

Verder lees je op p. 7/8: ‘Uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland volgt dat de individuele bijzondere bijstand dan een redelijk alternatief moet bieden voor de eenmalige energietoeslag. Aangezien de voorwaarden voor de energietoeslag per gemeente kunnen verschillen is niet in algemeen te stellen wat een redelijk alternatief is. Wel is, gezien de diversiteit in woonsituatie, het hebben van een energiecontract op naam een redelijke, aanvullende voorwaarde die gemeenten kunnen stellen. Hiermee wordt voorkomen dat studenten een beroep doen op de toeslag, terwijl ze niet onder de doelgroep vallen. Over de verdere uitwerking hiervan wordt u nader geïnformeerd.’

* Aanvulling d.d. 3/10: in Gemeentenieuws van SZW staat een tweede bedrag van € 35 miljoen ‘aan incidentele middelen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden aan burgers.’

6 gedachtes over “Gemeentelijke budgetten energietoeslag en individuele bijzondere bijstand studenten

 1. Ben een beetje de draad kwijt. Voor de EET in 2022 is het mogelijk om het aanvragen en afhandelen daarvoor ook in 2023 af te ronden (berichtgeving in juli).
  Begrijp dat er ook EET 2023 komt die je dan kunt aanvragen tot 1 juli 2023. Dus 2 maal € 1.300,-? Waarvan de EET 2023 dan ook nog € 500,- in 2022 uitbetaald mag worden. Of sla ik hier plank volledig mis?

  Zo niet, houdt dit dan ook in dat je als gemeente beleidsregels EET 2023 moet hebben?
  Dan lijkt het verstandig om als gemeente de voorwaarden te heroverwegen voor 2023. Denk bijv aan vermogenstoets? Uitbreiden doelgroep of juist niet. Daarbij kijk je naar ervaring in 2022. Kan zijn dat je als gemeente in 2022 incidentele meevallers (bv TONK) hebt ingezet en dan moet je toch kijken wat dit voor 2023 betekent.
  kan iemand mij een beetje richting geven?

 2. Als je klikt op de septembercirculaire en naar beneden scrolt naar blz 14 punt 5 Eenmalige energietoeslag. Kun je het besluit lezen. Vermogenstoets was vanuit centrale overheid niet toegestaan. Succes

 3. Dank voor de tip.
  Naar mijn weten is bijzondere bijstand bevoegdheid gemeente. Er is wel een landelijke richtlijn waarin advies is opgenomen om geen vermogenstoets op te nemen bij EET. Maar dat laat de keuze hierover wel bij gemeente. Evenals het uitbreiden van de doelgroep. Is wat anders dan het budget wat door SZW is beschikbaar gesteld. Toch?

 4. Klopt Erik, je mag een vermogenstoets invoeren. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam. En klopt: de uitkeringsperioden overlappen. Als de huidige beleidsregels een einddatum hebben, dan moet je inderdaad nieuwe beleidsregels vaststellen. En als je de voorwaarden wil aanpassen sowieso. Ik zou ze dan “Beleidsregels Energietoeslag 2023” noemen om verwarring te voorkomen. NB. Heb je gezien dat Utrecht deze week de inkomensgrens: verhoogt? https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3475630/utrecht-trekt-bijna-7-miljoen-euro-uit-om-inwoners-te-helpen-tijdens-duur-najaar.

 5. Zijn er gemeenten waarvan jullie weten die de beleidsregels energietoeslag voor studenten hebben aangepast, zodat deze groep er wel aanspraak op kan maken? Ik ben daarbij dan nog wel benieuwd of je de studiefinanciering ziet als inkomen of niet?

 6. Hallo Felix,

  Oss heeft in oktober 2022 de beleidsregels aangepast en ook uitwonende studenten tot de doelgroep toegelaten. Voor de inkomenstoets gaan we uit van het gestelde in art. 33, lid 2 Pw. Als inkomen uit studiefinanciering geldt het standaardbedrag voor levensonderhoud (nu € 957,87 of € 786,59 afhankelijk van soort onderwijs). Dus los van het feit of de student dit feitelijk ook ontvangt. Als er inkomen uit arbeid is komt dat er boven op. Als het aldus berekende inkomen blijft beneden de inkomensgrens (in Oss 130% WML) dan krijgt de student een eenmalige energietoeslag 2022.
  Of dit voor de nieuwe regeling voor 2023 gaat gelden hangt mede af van de wetgeving EET 2023 en invulling van resterende beleidsruimte door de gemeente.

Geef een reactie