Convenant schuldhulp met belastingorganisaties van gemeenten en waterschappen

Convenant in de maak | Bouwstenen

De NVVK en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) sloten deze week een convenant. De belangrijkste afspraken daarin:

  • Na kennisgeving door schuldhulpverlener worden incassomaatregelen 8 maanden opgeschort.
  • Als de schuldeiser aan de schuldhulpverlener opgeeft hoe hoog zijn vordering is, kan hij daarbij meteen aangeven of er redenen zijn die een snelle schuldregeling belemmeren.
  • Als van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, aanvaardt de belastingorganisatie automatisch het voorstel van de schuldhulpverlener.

De lokale belastingorganisaties moeten zelf nog hun handtekening zetten om te zorgen dat het convenant rechtsgeldig wordt. Dus wijs jouw belastingorganisatie op die mogelijkheid! En ga dan meteen ook in gesprek over aansluiting op het Schuldenknooppunt (nodig desgewenst de NVVK uit bij dat gesprek).

Ook voor andere gemeentelijke domeinen

Jouw gemeente kan als schuldeiser ook voor niet-belasting gerelateerde domeinen een convenant met de NVVK sluiten. Dat gebeurt dan onder de paraplu van het convenant Lokale Overheid waar ook het convenant met belastingorganisaties onder valt. Aanmelden kan met het aanmeldformulier convenant lokale overheden. Kom op 23 mei en 2 juni naar de webinars over het convenant Lokale Overheid.

Een gedachte over “Convenant schuldhulp met belastingorganisaties van gemeenten en waterschappen

  1. Als men in dat convenant dan ook opneemt dat saldo’s van reserveringen of boedelrekeningen buiten beschouwing worden gelaten bij verzoeken om kwijtschelding zou dat mooi zijn. Nu krijgen velen geen kwijtschelding omdat er een te hoog saldo zou zijn en dat komt er puur door dat de ene gemeente een maandelijkse afdracht wil en de andere gemeente juist wil dat je de reserveringen een jaar vasthoud. Met dit convenant is meteen duidelijk wie er in een regeling zit en zou men ook kunnen vragen om aan te tonen welk deel van het saldo voor de boedel is of bijvoorbeeld om het VTLB aan te leveren

Geef een reactie