Meer duidelijkheid over budgetten armoede- en schuldenbeleid

Van de € 150 miljoen voor armoede- en schuldenbeleid gaat € 30 miljoen naar gemeenten voor bijzondere bijstand. Daarnaast is € 75 miljoen bedoeld voor gemeentelijk schuldenbeleid. Dit blijkt uit beantwoording van Kamervragen over de SZW-begroting. De bedragen 2022 zijn nog met een klein voorbehoud.

202020212022Totaal
Gemeentelijk schuldenbeleid15303075
Bijzondere bijstand5101530
Versnellen brede schuldenaanpak3811
Garantiefonds schulden3030
Totaal237845146

Met de decembercirculaire zal ook duidelijk worden om welke bedragen het gaat per gemeente. Maar die kun je natuurlijk wel al globaal berekenen, ervan uitgaande dat de verdeelsleutel voor bijzondere bijstand (ongeveer) hetzelfde is als voor schuldenbeleid. In de rekensheet (regel 82) bij de septembercirculaire zie je welk deel jouw gemeente krijgt van de € 15 miljoen in 2020.

Ik ga ervan uit dat de middelen niet geoormerkt worden, maar dat is nog niet definitief zo blijkt uit beantwoording van vraag 11.

€ 3,3 miljoen in 2020 en € 8 miljoen in 2021 gaat naar activiteiten ter versnelling van de schuldenaanpak zoals het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Indirect profiteren gemeenten hier natuurlijk ook van. Volgende week weten we meer over de precieze besteding, zo lees ik in het antwoord op vraag 66.*

We wisten al dat € 30 miljoen gaat naar een Garantiefonds Schulden.

€ 4 miljoen van de € 150 miljoen is nog onbestemd. De bestemming wordt nog besproken met andere ministeries die meebetalen, zo begreep ik.

* Naschrift d.d. 1-10-2020 | Zie hier hoe deze middelen worden ingezet (bron: Kamerbrief):

5 gedachtes over “Meer duidelijkheid over budgetten armoede- en schuldenbeleid

 1. Ik verbaas mij iedere keer weer dat het om flinke bedragen gaat in ons land. Uiteraard fijn dat er een vangnet bestaat, maar ik zie liever dat aan de voorkant ook aandacht wordt besteed aan een vak op school waar je leert omgaan met geld etc.

  Je geeft in dit artikel in elk geval een helder overzicht.

 2. Ja. ik begrijp niet waarom gemeentes zoveel geld krijgen terwijl iemand in de schuldhulptraject betaal zelf de bedragen voor finale kwijting ingehouden uit de salaris. De gemeente laat iemand in de schuldhulptraject, de salaris van de schuldenaar gaat naar een beheer rekening, de gemeente ontvang in zo een traject €6 voor elke administratieve handeling plus €750 voor de bemiddeling uit de salaris van de schuldenaar. De gemeente spreekt een bedrag af met de schuldeiser en die wordt betaald door de schuldenaar zelf in 3 jaar of soms 5 jaar tijd. iemand zonder salaris wordt niet in de traject toegelaten. Waar blijft dan al die geld. De schuldeiser krijg pas 3 % van de schuld eis. Dus ik begrip niet waarom alsnog moet de gemeente geld ontvangen van de regering. Waarmee wordt hier iemand eigenlijk geholpen de arme schuldenaar of wat is de hulp of oplossing aan de probleem van de schuldeiser? ik begrijp niets van…

 3. Hoi Martijn,

  Ik gebruik de rekensheet maar ik krijg een foutmelding als ik de gemeentecode invul.
  Wil je hier eens naar kijken?

 4. Hoi Rob, dit heb ik eerder gehoord. Heb je het juiste tabblad (uitk_jr_20)? Je moet de gemeentecode invullen in het knalgele vakje. Deze excelsheet staat overigens op rijksoverheid.nl; dus als er echt een fout in zit, kan ik die niet verhelpen.

 5. Dank je Martijn. De oplossing is dat je de gemeentecode in het gele vakje moet invullen.

  Groet,
  Rob

Geef een reactie