Invoering vereenvoudigde beslagvrije voet weer uitgesteld

In de Rijksbegroting van SZW (p. 50) staat: ‘De vereenvoudiging van de beslagvrije voet ziet, net als de verbreding van het beslagregister, op de realisatie van een hoge mate van gegevensuitwisseling tussen een groot aantal partijen. Een toekomstbestendige inbedding van deze gegevensuitwisseling in de ICT-systemen van de verschillende organisaties vraagt de nodige inspanning van en samenwerking tussen de betrokken organisaties en vraagt meer tijd dan eerder werd voorzien.¬†Afbeeldingsresultaat voor beslagvrij voetDe basis hiervoor is in 2017 en 2018 gelegd, zodat in 2019 en 2020 verdere stappen kunnen worden gezet om tot realisatie van de met beide trajecten beoogde doelen te komen.’

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet werd op 7 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen, maar is dus nog niet in werking getreden.

Overigens staat er verder in de Rijksbegroting SZW niets nieuws.

Geef een reactie