Aantal aanmeldingen schuldhulp blijft stabiel

Het Jaarverslag 2016 van de NVVK is gisteren gepubliceerd. Let op: niet alle gemeenten zijn verbonden aan de NVVK . De cijfers zijn dus niet 100% representatief voor Nederland. Ze geven wel mooi inzicht in trends.

In het jaarverslag is te lezen dat het aantal aanmeldingen de laatste jaren stabiel is:

Aanmeldingen schuldhulpverlening

Bron: NVVK (grafiek door mijzelf gemaakt)

En verder:

  • Iemand in de schuldhulpverlening heeft in 2016 een gemiddelde schuld van €40.300. Dit is een lichte afname t.o.v. 2015 (€42.900). De schuld is verdeeld over gemiddeld 15 schuldeisers.
  • Het aantal mensen met een eigen woning dat zich voor hulp bij hun schulden heeft gemeld, is voor het eerst sterk afgenomen. In de voorgaande jaren was dit steeds ca. 14% van het totaal aantal aanmeldingen. In 2016 is dit percentage gezakt tot 8%.
  • Meer mensen met een uitkering of laag inkomen. 51% heeft inkomen uit een uitkering. 65% heeft een inkomen op minimumloonniveau of lager. Dit is een toename van bijna de helft t.o.v. 2 jaar geleden toen 44% een minimumloon of lager had en ongeveer evenzoveel mensen een modaal inkomen.
  • Vaker hulp om financiën op orde te brengen en te houden. 74% kreeg budgetcoaching. Voor meer dan 51.000 mensen werd budgetbeheer ingezet.
  • Het aantal aanvragen met niet-regelbare schulden nam af met 35% t.o.v. 2015.

Geef een reactie