Voorbeeldprojecten schuldpreventie

In het Jaarverslag 2016 van de Delta Lloyd Foundation worden vanaf p.14 tientallen projecten gepresenteerd in de onderstaande 4 categorieën. Deze projecten worden gefinancierd en onderzocht in de 5 gemeenten waar de Foundation actief is. Ter inspiratie voor andere gemeenten!

1. Orde en overzicht
Mensen hebben inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Zij hebben overzicht over hun administratie en bewaren hun administratie geordend in een map.

2. Kennis en begrip
Mensen beschikken over basale rekenvaardigheden; zij begrijpen de gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast kunnen zij financiële risico’s inschatten.

3. Inkomen genereren
Mensen vinden een (nieuwe) functie of werkervaringsplaats of maken gebruik van de inkomensondersteunende maatregelen waar zij recht op hebben.

4. Uitgaven beheersen
Mensen geven niet meer uit dan zij aan inkomsten hebben. Zij kunnen zowel op de korte als op de lange termijn hun uitgaven plannen (economisch keuzegedrag).

Geef een reactie