Ombudsman over schuldhulpverlening: niet-zelfredzamen vallen buiten de boot

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport ‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. Lees alles op nationaleombudsman.nl.ombudsman

Klijnsma zegt dat ze de bevindingen van de ombudsman zal meenemen in de beoordeling van de schuldhulpverlening door gemeenten. Lees ook de reactie van VNG, MOgroep, Divosa en NVVK (is grotendeels herhaling van wat zij in april al in een pamflet meldden).

Geef een reactie