Vergelijkingstool berekent kosten en baten minnelijke en wettelijke schuldregeling

Bureau Wsnp heeft in samenwerking met de NVVK een nieuw instrument ontwikkeld waarmee de kosten en baten van het minnelijk traject kunnen worden vergeleken met de kosten en baten van het Wsnp traject. In de meeste gevallen levert een minnelijk traject voor een schuldeiser financieel méér op dan een Wsnp traject, omdat de kosten voor een Wsnp-traject vele malen hoger zijn. Het is goed dit ook aan de schuldeisers kenbaar te maken. Mogelijk draagt dit instrument bij schuldeisers te overtuigen van deze financiële voordelen bij een minnelijk voorstel of een dwangakkoord. De rekentool is te vinden op de website van Bureau Wsnp.

Geef een reactie