Budgetten armoedebestrijding per gemeente

sigarendoosOp de achterkant van een sigarendoosje heb ik per gemeente voor de periode 2012 e.v. berekend hoe het budget voor armoedebestrijding (bijzondere bijstand) groeit ten opzichte van het jaar 2011. Ik heb dit gedaan op basis van oude verdeelsleutels. Ik vermoed dat de uitkomsten behoorlijk accuraat zijn, maar ik bied geen enkele garantie!

In de berekeningen heb ik onder meer de volgende uitnames en toevoegingen meegenomen:

Miljoenennota 2012 (sep. 2011):

  • – €40 mln. maximering categoriaal beleid (inkomensgrens 110%)
  • + €10 mln. voor aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang;
  • + €90 mln. voor koopkrachtondersteuning van bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen.

Regeerakkoord (okt. 2012):

Download Budgetten per gemeente (lees daar eerst de toelichting!)

Geef een reactie