Armoede neemt toe

Armoedesignalement 2012In 2011 is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2012. Ook de langdurige armoede liep in 2011 voor het eerst in jaren weer op.

  • De armoede groeide in absolute aantallen in 2011 sterk bij werklozen, bijstandontvangers en zelfstandigen.
  • De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaan-den tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens en huishoudens met bijstand. Bij al deze groepen nam het armoedepercentage in 2011 toe.
  • Bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag, bij kinderen juist hoog. De 30-45 jarigen hadden vroeger geen verhoogd armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel het geval.

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012 van het SCP en het CBS. Zie het rapport en de samenvatting op CBS.nl.

Binnenkort actualiseert Stimulansz op basis van de CBS-cijfers de minimascan met de armoedecijfers per gemeente.

Geef een reactie