Armoedebestrijding in Amsterdam West

Afgelopen dinsdag is de Uitwerkingsnota Armoedebestrijding 2012-2014 door de Stadsdeelraad West vastgesteld. De nota geeft op stadsdeelniveau verder invulling aan het stedelijke beleid. Eerder schreef ik daarover het artikel Beroep op eigen kracht Amsterdammers.

In de bijlage van de nota zit een tabel met de stapeling van inkomenseffecten.

Mijn collega Wim Roelofs was dagvoorzitter bij de conferentie die vooraf ging aan de totstandkoming van het beleid.

Geef een reactie