110%-norm, refertejaar en collectieve zorgverzekering

Als een gemeente bij categoriale bijzondere bijstand in 2012 kijkt naar het inkomen in refertejaar 2011, dan moet gewoon de 110%-norm worden gehanteerd (ondanks het feit dat in 2011 de 110%-norm nog niet gold). Dat schrijft staatssecretaris De Krom in antwoord op vragen van gemeenten.

Er kan wel maatwerk worden geleverd via inividuele bijzondere bijstand. Bovendien geeft de stas aan onder voorwaarden coulance te betrachten in het toezicht. Deze coulance zal in de praktijk vooral betrekking hebben op situaties waarin deelname aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering lopende het door de gemeente afgesloten contract met de ziektekostenverzekeraar door de gemeente moet worden opgezegd vanwege de 110 % maatregel.

Geef een reactie