‘Kredietbanken moeten verzelfstandigen’

Myra Koomen (Voorzitter Stadsbank Oost Nederland, Wethouder in Enschede en voormalig 2e Kamerlid) roept op om kredietbanken te verzelfstandigen. Bezuinigingen, dubbele petten en de introductie van private schuldbemiddeling zijn de belangrijkste redenen om de uitvoering door de kredietbank meer op afstand te zetten.

Ik weet niet of Koomen op alle kredietbanken doelt, of alleen op de gemeenschappelijke regelingen. De Stadsbank Oost Nederland (SON) is een gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten (ik geloof 22 gemeenten in die regio) bepalen samen het beleid van de SON. Nadeel is dat het wat lastig is voor een individuele gemeente om sterk afwijkend beleid te voeren. Voordeel is natuurlijk dat je gezamenlijk een mooie schaalgrootte bereikt. Maar die kan je via verzelfstandiging ook bereiken.

Je ziet ook omgekeerde bewegingen: Doetinchem bijvoorbeeld overweegt om zelf een kredietbank op te richten.

Verzelfstandigen, uitbesteden, zelf doen, samenwerken of… ? Ik denk niet dat er 1 variant is die voor alle gemeenten werkt. Elke gemeente moet hierin zijn eigen afweging maken. Je eigen beleid, doelen en efficiencyoverwegingen moeten hierin leidend zijn. Het is goed dat gemeenten hier de laatste jaren bewuster over zijn gaan nadenken.

Handreiking
Tijdens het Divosacongres op 13/14 juni wordt de handreiking Gemeentelijke regie op schuldhulpverlening gepresenteerd. Die geeft antwoord op de vraag welke factoren van belang zijn m.b.t. de positionering van de schuldhulp. Nog even geduld dus.

Beleidsplan Enschede
Enschede presenteerde eind april haar beleidsplan schulddienstverlening.

3 gedachtes over “‘Kredietbanken moeten verzelfstandigen’

 1. Ik vind dit een geweldige ontwikkeling, want de markt wordt opengegooid en de mogelijkheden worden breder en groter. Proffesionalisering van alle hulpverlenende betrokkenen moet daar aan ten grondslag liggen, maar met de mogelijkheid voor ieder om zich te kunnen en mogen aansluiten bij een of meer overkoepelende organisaties, die de normering en certificering in beheer hebben. Dat hoeft niet expliciet de NNVK te zijn. Toetreding bij de NVVK is te zeer elitair, door de hoge lidmaatschapskosten. Deze worden tot nog toe alleen nog maar opgebracht uit gemeenschapsgelden, want de overheid subsidieert nog steeds de aangesloten organisaties.

  Private schuldhulpverleners, van alle soorten en maten moeten hun krachten gaan bundelen, om de dreigende armoede en de hoge schulden terug te gaan dringen.
  Velen zijn echt bekwaam, velen hebben een natuurlijke integriteit. Een integriteit die bij de op dit moment bestaande organisaties niet gewaarborgd kan worden, omdat er daar krachten aan het werk zijn, die een beroepsmoeheid hebben ontwikkeld.

  Ik ben voor verfrissing, ik ben er voor dat grote en kleine bedrijven de gelegenheid krijgen hun inzet en kunnen te laten zien. Gezien de huidige ontwikkelingen is het heel hard nodig, dat er heel veel schuldhulpverleners aan het werk kunnen gaan.

  Laten gemeenten gaan samenwerken met professionele private schuldhulpverleners, schuldbemiddelaars en budgetcoaches. Deze zijn zich namelijk al aan het organiseren.
  En laat er dan ook gekeken worden naar de controle op de vele vele vrijwilligers, die met ontbreken van gedegen capaciteit aan begeleiding (in aantallen naar hoeveelheid vrijwilligers) op dit moment aan het werk worden gezet, sterker nog: in het diepe worden gegooid, zonder diploma!
  Nederland kan en mag de verantwoordelijkheid niet leggen bij onopgeleiden in de branche.

  Gisteren is de Stichting Cash Motivators opgericht. We gaan zeker van ons laten horen. We gaan hulp bieden. En met ons zijn er al velen, die de zelfde gedachten hebben, ik spreek ze, mijn netwerk is inmiddels groot genoeg om een goed beeld te kunnen vormen.

  Zonnige groet en veel succes aan allen, Sonja
  Art of Life / telefoonnummer 0614569512
  Aangesloten bij Stichting Cash Motivators
  #krachtenbundelen

 2. Nog even dit: ik snap dat de organisatie van bijeenkomsten en congressen het een en ander kost, maar voor private schuldhulpverleners is het een te hoge drempel om deel te nemen, althans, voor mij wel.

  Zie de website van Stimulansz bijvoorbeeld:

  “Kosten
  Hebt u een Stimulansz-abonnement, een WiSZ- of Rekentool Wwnv-abonnement? Dan is deelname voor één persoon gratis. De kosten voor extra deelnemers zijn € 225,00 per persoon. Voor niet-abonnees € 275,00 per persoon. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.”

  En dan zijn dit nog lage bedragen, de kosten lopen soms op tot € 699 per deelnemer.
  En als ik dan bedenk dat de deelnemers die wel hier naar toe gaan, door de werkgever, Kredietbanken etc worden gestuurd, en hier zelf geen cent aan hoeven te betalen.

  Ik wil heel graag naar bijeenkomsten, en met mij heel veel zeer gemotiveerde collega’s.

  Mooie dag, Sonja

 3. Beste lezers van deze blog,

  Ik kan mij voor 100% vinden in het commentaar van Sonja. Sonja: Top dat jij je nek uit steekt voor al die private schuldhulpverleners die aan het werk willen, èn voor al die cliënten die momenteel onvoldoende geholpen lijken te worden door de minder private schuldhulpverlening!

  De Ombudsman doet niet voor niets onderzoek. Er moet verbetering komen in de dienstverlening. Dat wordt eigenlijk al jaren geroepen. De onderzoeken van Nadja Jungmann, Martijn Schut, Afke Theunissen en vele anderen dragen enorm bij aan verbetering van inzichten. Ik hoop, dat die inzichten ook in de praktijk opgepakt worden. Moge het bericht van Stadsbank Oost-Nederland en het congres van Gemeente Spijkenisse inzake ‘schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde’ hierin voorop lopen…

  Terecht moeten we er voor waken, dat schuldhulpverlening gecoördineerd en integer plaats vind, want we hebben het over dienstverlening die mensen tot op het bot raakt in hun bestaanszekerheid. Malafide praktijken zijn enorm schadelijk. Deskundigheid is van groot belang. Je kunt je afvragen of je die bij vrijwilligers kunt neerleggen, hoe betrokken en levenservaren die ook zijn. Ook kun je je afvragen, waarom ondernemers die enorm hebben geïnvesteerd in hun kennis, kunde en bedrijfsmiddelen, geweerd lijken te moeten blijven worden van de ‘markt’. Ik onderschrijf volledig de gewenste samenwerking tussen gemeenten en private schuldhulpverleners / budgetcoaches die Sonja hierboven uiteen zet.

  Vroegsignalering en preventie zijn nu ‘hot’. Ik heb de indruk dat budgetcoaching door goed opgeleide en ervaren professionals veel leed kan voorkomen en de erg hoge druk op de dure en technische (gemeentelijke) schuldhulpverlening ernstig kan beperken. Sonja refereert al aan de professionals die elkaar, buiten de gemeenten, kredietbanken en de NVVK om, aan het opzoeken zijn om met elkaar gedachten, ervaringen en kwaliteit uit te wisselen. Lokaal, regionaal, landelijk. Ik wijs daarom graag op bescheiden wijze naar een nieuwe beroepsorganisatie in oprichting: De Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches – NVVBC. In mei / juni 2012 volgt de officiële oprichting, er is een beleidsplan klaar voor de rest van 2012 waarin de activiteiten worden beschreven die we willen ontwikkelen. Kijk voor meer info op LinkedIn en zoek de groep ‘Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches’ (NVVBC). Ook als niet-budgetcoach bent u in die groep van harte welkom.

  Alle professionals in de branche: Succes! Wellicht tot ziens op één van de betaalbare en ook voor private organisaties toegankelijke congressen, seminars en andere bijeenkomsten.

  Met hartelijke groet,

  Dennis Luisterburg,
  Zelfstandig budgetcoach, schuldencoach, freelance schuldhulpverlener
  Vicevoorzitter Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches (NVVBC)
  info@dennisbudgetkennis.nl

Geef een reactie