Wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli in werking

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt in werking op 1 juli 2012. Staatssecretaris De Krom heeft dat vandaag bekend gemaakt.

Het breed moratorium (art. 5) en de basisbankrekening (art. 11) worden later ingevoerd: streefdatum 1 januari 2013. 

De wet verplicht gemeenten tot het schrijven van een beleidsplan. Het beleidsplan dient gereed te zijn op het moment dat de wet in werking treedt. Gemeenten wordt aangeraden daarnaast beleidsregels op te stellen.

Regie
De wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het voeren van regie op de schuldhulpverlening. In mei verschijnt de Divosa-handreiking Regie op schuldhulpverlening. Deze is geproduceerd door Stimulansz en Magazijn 13 en beantwoordt vragen als: Ga ik schuldhulpverlening zelf uitvoeren of uitbesteden? Moet ik aanbesteden? Wat zijn goede prestatie-indicatoren? Welke uitvoeringsvarianten zijn er? Hoe stuur ik professionele- en vrijwilligersorganisaties aan? Hoe financier ik de schuldhulpverlening? De handreiking wordt gepresenteerd tijdens het Divosa-voorjaarscongres op 14 en 15 juni.

Relatie met andere transities
De invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening kan niet los worden gezien van de andere grote transities in het sociale domein. Met de introductie van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv), decentralisatie dagbesteding AWBZ, Jeugdzorg, passend onderwijs én met het reeds gedecentraliseerde instrumentarium op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg, het welzijn en de participatie van kwetsbare burgers. In de routekaart worden deze transities in samenhang gepresenteerd (klik om te vergroten):

Geef een reactie