Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen!

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is zojuist door de Eerste Kamer aangenomen! Een historisch moment voor de schuldhulpverlening in Nederland.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit nog te bepalen tijdstip; waarschijnlijk 1 juli 2012 of 1 januari 2013. Het breed moratorium zal pas in werking treden op het moment dat het wetsvoorstel kostenverhoging griffierechten is aangenomen.

Geef een reactie