Wetsvoorstel schuldhulpverlening wordt op 7 februari als hamerstuk afgedaan!

De vlag mag bijna uit. Na ruim drie jaar knutselen ligt het wetsvoorstel klaar voor stemming in de Eerste Kamer. De commissie SZW van de Eerste Kamer acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. Het voorstel wordt op 7 februari als hamerstuk afgedaan.

Invoeringsdatum is nog niet bekend. Ik ga nog maar even uit van 1 juli 2012. Inwerkingtreding hangt deels samen met de vormgeving van het moratorium en de kosten daarvan. De vormgeving van het moratorium moet nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De kosten van het moratorium moeten worden gedekt uit de verhoging van de griffierechten. Het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten is echter nog in behandeling in de Tweede Kamer. Mogelijk wordt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli ingevoerd en wordt het moratorium in een later stadium toegevoegd. 

Geef een reactie