Poverty is not a game

..En toch hebben ze er een spelletje van gemaakt:

Poverty Is Not a Game (PING) is een online spel voor gebruik in secundaire scholen, dat een basis moet bieden om met leerlingen van het middelbaar onderwijs een gesprek aan te gaan over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Zie www.povertyisnotagame.com.

Geef een reactie