Beroep op eigen kracht Amsterdammers

Deze week is het Manifest Bestrijding Armoede Amsterdam ondertekend door wethouder Ossel en alle stadsdeelwethouders. De bestrijding van armoede vraagt volgens de stad Amsterdam en stadsdelen een brede aanpak waarin oorzaken en gevolgen in zijn geheel en met Amsterdammers, hun netwerk en verschillende partijen samen worden aangepakt.

De recessie en de overheidsbezuinigingen vergroten deze noodzaak. De overheid moet keuzes maken om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bovendien draagt zij niet alleen zelf de verantwoordelijkheid van de bestrijding van armoede, maar ook andere organisaties en burgers spelen een belangrijke rol. De gemeente wil investeren in sociale veerkracht en daarmee in de eigen kracht van mensen en in het vermogen van sociale netwerken om tegenslagen op te vangen.

Op 19 januari begeleidt Stimulansz een bijeenkomst over dit onderwerp in Stadsdeel West.

Geef een reactie