Bijeenkomst voor formulierenbrigades en thuisadministratie

Op donderdag 12 januari van 09:30 – 12.30 uur organiseert Stimulansz in Utrecht een bijeenkomst voor formulierenbrigades en organisaties die zich richten op thuisadministratie. Doel is uitwisseling van kennis en ervaringen. Thema’s zijn o.a. doelgroepbereik, schuldhulpverlening, praktische hulpmiddelen, bemensing, positionering en taakafbakening. Ook staan we stil bij actualiteiten zoals de aanscherping vande WWB en het wetsvoorstel schuldhulpverlening.  Het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie en het Nibud leveren ook een bijdrage. Kosten: € 69 per persoon (excl. BTW). Geïnteresseerd? Mail naar info@stimulansz.nl.

Lees ook Hulp met formulieren en thuisadministratie.

Geef een reactie