Stapeling

Eindelijk meer inzicht in de stapelingseffecten van de bezuinigingen en inkomensmaatregelen.

Tilburg
Tilburg heeft door het Nibud onderzoek laten doen naar de inkomenseffecten. Zie de overzichtelijke samenvatting die deze week door de gemeente naar de Tweede Kamer en staatssecretaris De Krom is gestuurd. Tilburg heeft een noodfonds (€ 750.000) in het leven geroepen om de gevolgen van stapeling te verzachten. Volgende week mag ik meedenken over de bestemming van dat geld. NB. bekijk ook de aflevering van Zembla als je dat nog niet gedaan hebt!

G32
De G32 hebben vandaag een onderzoekrapport gepresenteerd. Daaruit blijkt, dat de grootste effecten zijn te verwachten bij huishoudens met lage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen, bij huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek en bij werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.  Bij bepaalde huishoudens dreigen inkomensdalingen van tientallen procenten.

Deze foto heb ik 'geleend' van de website van de SP...

Deze foto heb ik 'geleend' van de website van de SP...

Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en daarnaast extra zorgkosten hebben, zijn extra kwetsbaar. Zij krijgen te maken met de wijzigingen in de Wajong, WSW, AWBZ, WMO en Jeugdzorg, hogere zorgpremies, met grotere eigen bijdragen, pakketversoberingen en lagere zorgtoeslagen. Ook zijn er stapelingseffecten te verwachten bij werkenden en met name werkende armen. Deze groep krijgt te maken met de bezuiniging op de kinderopvang, hogere premies en eigen risico’s voor de ziektekostenverzekering en met een verlaging van de inkomensnormering tot 110%, waardoor minder gebruik kan worden gemaakt van lokale inkomensondersteunende regelingen.

Naast de inkomenseffecten verwachten de onderzoekers ook gedragseffecten. Aan de ene kant worden mensen gestimuleerd tot het verrichten van betaald werk. Tegelijkertijd zijn andere belangrijke verwachte gedragseffecten het juist stoppen met werken (vooral part-time werk en bijbaantjes van jongeren) of het verhuizen van gezinsleden om zo als gezin geen uitkering te verliezen door de invoering van de huishoudtoets. Ook het verminderd afnemen van (de benodigde) zorg als reactie op hogere eigen bijdragen is een verwacht gedragseffect.

Deze tabel komt uit het rapport van de G32. Klik om te vergroten:

Geef een reactie