110%-norm en collectieve ziektekostenverzekering

Lees de zojuist verschenen nieuwsbrief van BS&F over de gevolgen van de aanscherping van de WWB voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Lees ook dit recente artikel op mijn blog.

BS&F constateert dat er een spanningsveld bestaat tussen de visie van de rechter en de bedoeling van de wetgever m.b.t. de toepassing van de 110%-norm. SZW heeft aangegeven dat een formele reactie op de impact van de uitspraak van de CRvB binnenkort zal worden gegeven via de maandelijkse Verzamelbrief.

Geef een reactie