Beleidsplan schuldhulpverlening Delft

Het opheffen- en voorkomen van problematische schulden door middel van het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van burgers, het hanteerbaar maken van schuldensituaties en waar mogelijk de burger te laten werken aan een schuldenvrije toekomst.

Dat is de doelstelling van de schuldhulpverlening in Delft. Vorige week werd het beleidsplan unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Andere trefwoorden: gestandaardiseerd maatwerk, klantprofielen, wachttijden, verbinden van beleidsterreinen, samenwerking met ketenpartners, inzet vrijwilligers, re-integratie, jongeren, prestatie-indicatoren, recidive en fraude. Kortom, al helemaal klaar voor de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Morgen staan veel van deze onderwerpen op de agenda van het platform schuldhulpverlening in ‘s-Hertogenbosch. Delft zit ook aan tafel.

Geef een reactie