Nederland scoort het beste op misère-index

Het SCP geeft elke twee jaar op verzoek van de Tweede Kamer De sociale staat van Nederland uit. In het rapport staan kerncijfers over onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Daarnaast is er aandacht voor het oordeel van burgers.

Paragraaf 6.1 gaat over inkomen en armoede. Gemiddeld daalt de (statische) koopkracht in 2011 en 2012 naar verwachting met 1% per jaar, maar voor huishoudens die met meerdere maatregelen te maken krijgen, kan dit aanmerkelijk meer zijn. (Binnenkort op mijn weblog meer over de ‘stapeling’ van inkomenseffecten). Daarnaast lijken huishoudens met een inkomen dat ten minste tweemaal modaal is, zwaarder door de bezuinigingsmaatregelen te worden getroffen dan de lage en middeninkomens. Internationaal staat Nederland er goed voor. Nederland scoort het best op de zogenaamde ‘misere-index’ (werkloosheid, inflatie en het begrotingstekort).

Zie ook NU.nl.

Geef een reactie