Geen monitoring van armoedebeleid kinderen

In de aangescherpte WWB krijgen gemeenten de plicht een verordening op te stellen voor het beleid rond kinderparticipatie. Op de vraag van Kamerlid Spekman (PvdA) of staatssecretaris De Krom meetbare doelstellingen wil vaststellen en het beleid wil gaan monitoren, antwoordt hij ontkennend. Gemeenten krijgen dus geen informatieplicht. Wellicht dat hij in de toekomst wel een eenmalig onderzoek gelast.

Geef een reactie