Meer kinderen doen mee, maar doelstelling niet gehaald

Staatssecretaris De Krom heeft de SCP-publicatie ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport beschrijft de vrijetijdsbesteding (‘maatschappelijke participatie’) van arme en niet-arme kinderen voor en na inzet van het beleid ‘Kinderen doen mee!’.

Gemeenten kregen in 2008 en 2009 €80 miljoen (‘Aboutalebgelden’) om er voor te zorgen dat meer kinderen kunnen meedoen aan activiteiten als sport, zwemles cultuur en muziek. De nagestreefde halvering van het aantal niet-meedoende kinderen binnen twee jaar, is volgenshet SCP niet gehaald. Onder arme bijstandskinderen was de afname verhoudingsgewijs het sterkst: bij hen werd de groep die niet ‘maatschappelijk meedoet’ 9% kleiner. Klik hier voor meer info en het rapport.

NB. destijds hebben 213 gemeenten een convenant afgesloten met Aboutaleb met daarin een gemeentespecifieke invulling van de doelstelling om het aantal niet-meedoende kinderen te halveren. Veel gemeenten hadden bijvoorbeeld als doelstelling dat het gebruik van kinderpartcipatieregelingen zou verdubbelen in x jaar. Die doelstelling hebben veel gemeenten wel gehaald.

Geef een reactie