Rijk grijpt niet in bij overschrijding wachttijd schuldhulpverlening

Staatssecretaris De Krom gaat niet optreden tegen gemeenten waarbij de wachttijden langer zijn dan wettelijk toegestaan. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de wachttijd tot het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld niet langer mag zijn dan 4 weken (3 dagen bij crisis). Maar dit is een zogenaamde ’termijn van orde’ waaraan rechters of het rijk geen sancties aan (kunnen) verbinden. Als je de termijn overschrijdt kun je natuurlijk wel problemen krijgen met je gemeenteraad!

En let op: omdat de schuldhulpverlening binnen de Awb gaat vallen, gaan allerlei andere termijnen gelden die bij overschrijding de gemeente wel degelijk een financiële boete kunnen opleveren. Bijvoorbeeld de termijn tussen aanvraag schuldhulpverlening en besluit over toelating of afwijzing.

Geef een reactie