Werkende minima maken weinig gebruik van gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen

Het ministerie van SZW heeft vandaag het rapport Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Beetje vergelijkbare en voorspelbare resultaten als die van het SCP in 2007: landelijke regelingen zoals de toeslagen worden beter gebruikt dan de gemeentelijke regelingen zoals langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand.

Wie zijn de niet-gebruikers: werkenden, mensen met wat hogere inkomens en jongeren onder de 25 jaar. Bijstandsgerechtigden maken juist relatief goed gebruik van alle regelingen. Dit selectieve (niet) gebruik is kwalijk omdat het de armoedeval in stand houdt.

Reden voor niet-gebruik: onbekendheid, denken dat men niet in aanmerking komt, bang voor financiële gevolgen bij verkeerde inschatting van bijvoorbeeld inkomen en complexiteit van procedures en regelingen.

Tegengaan niet-gebruik: vereenvoudiging van regelingen en procedures, bestandskoppeling, voorlichting en ondersteuning bij de aanvraag. [NB. lees ook paragraaf 5.3 van Gemeentelijk Armoedebeleid 2008 of kijk op dit weblog in de categorie voorlichting & preventie].

Geef een reactie