Vernieuwing hulp sociaal kwetsbaren in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft vorige week een nieuwe en integrale aanpak vastgesteld voor de hulp aan sociaal kwetsbare Utrechters. Hierbij staan de eigen kracht van mensen, de inzet van het eigen netwerk en het leveren van een tegenprestatie centraal.

De organisatie van de ondersteuning wordt eenvoudiger: dichtbij en geïntegreerd. Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon. Cliënten krijgen zelf zoveel mogelijk de regie. En de betrokkenheid van de omgeving en van sociaal ondernemers wordt gestimuleerd. Gewoon meedoen (werk) in de samenleving vormt het perspectief van de aanpak. Het bestaande aanbod gaat op de schop. Een deel verdwijnt, een deel wordt aangepast en er komen nieuwe activiteiten.

De nieuwe werkwijze is een antwoord op de vraag om met minder budget en lagere organisatiekosten de succesvolle aanpak die er in Utrecht voor sociaal kwetsbaren bestaat, te behouden en verder te ontwikkelen. Het vastgestelde kader is richtinggevend voor de uitvoering van de WMO, de decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV).

Bron: persbericht gemeente Utrecht

Geef een reactie