Aanpak wachtlijsten schuldhulpverlening

Stimulansz presenteert de handreiking ‘Aanpak wachtlijsten in de schuldhulpverlening’. In deze handreiking staat hoe wachtlijsten ontstaan, welke factoren invloed uitoefenen en hoe u ze kunt oplossen. Er zijn vier strategieën uitgewerkt: de passieve-, actieve-, schulddienstverlenings- en regisseursvariant.  Hierbij wordt gekeken naar elk niveau binnen de schuldhulpverleningsorganisatie, van uitvoering tot management.  De strategieën kunnen los van elkaar of gecombineerd worden ingezet. De handreiking is exclusief beschikbaar voor gemeenten met een abonnement schuldhulpverlening.

Geef een reactie