Invoerdatum wet gemeentelijke schuldhulpverlening waarschijnlijk 1 juli 2012

In een nieuwsbrief aan haar leden schrijft de NVVK: “De ingangsdatum van 1 januari 2012 zal gezien de te volgen procedure in de Eerste Kamer zeer waarschijnlijk niet gehaald worden, zodat wij op dit moment uitgaan van 1 juli 2012 als ingangsdatum van de Wet.” Ik sluit me bij die verwachting aan.

Geef een reactie