110%-normering en collectieve ziektekostenverzekering

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor de aanscherping van de WWB (p.22) is te lezen dat voor alle categoriale inkomensregelingen een maximum inkomensgrens van 110% gaat gelden. Vraag is nu of dit alleen geldt voor de gemeentelijke bijdrage in de premie of ook voor deelname aan de collectieve verzekering.

BS&F stelt dat deelname aan de collectieve verzekering nog steeds mogelijk blijft bij een inkomen boven de grens. Hoewel je op die manier via de collectiviteitskorting toch een categoriaal financieel voordeel kan geven aan huishoudens boven 110% (wat dus eigenlijk niet de bedoeling is volgens de Memorie van Toelichting) ga ik er maar van uit dat BS&F gelijk heeft.

4 gedachtes over “110%-normering en collectieve ziektekostenverzekering

 1. Ik weet niet of de conclusie van BS&F wel helemaal juist is.

  Niet-minima die aanhaken bij een CZM (incl. de collectiviteitskorting) en wat de gemeente geen extra geld kost, is natuurlijk prima. Maar in veel gevallen zal de gemeente per verzekerde, per maand een x-bedrag betalen aan de verzekeraar voor de extra dekking die een CZM vaak geeft. Dan is er m.i. wel degelijk sprake van categoriale bijstand aan een groep met een inkomen hoger dan 110%.
  Deelname aan een CZM kan eigenlijk niet los gezien worden van een gemeentelijke bijdrage in de premie, volgens mij is dat een mogelijkheid die slechts op papier bestaat. Of zijn er veel gemeenten die een CZM hebben en daar zelf helemaal niets voor betalen?

  (Onze situatie: AV Frieso, De Friesland Zorgverzekeraar, gemeentelijke bijdrage: € 11,50 p.p.p.m.)

 2. Martijn stelt dat je huishoudens boven de 110% een categoriaal voordeel geeft door ze zonder bijdrage in de premie te laten deelnemen. Dit is volgens mij niet het geval. Deze groep deelnemers heeft uitsluitend recht op een door de verzekeraar verleende korting op de premie. Dat is geen categoriale bijzondere bijstand en wordt dus niet verboden binnen het voorliggende wetsvoorstel.

  Met betrekking tot de vraag van Marcus of je deelname los kunt zien van de bijdrage in de premie het volgende: huishoudens boven de 110% kunnen (blijven) deelnemen aan de CZM, zolang zij maar geen categoriale bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente in de vorm van een bijdrage in de premie. De verzekeraar zal hiervoor dus een knip moeten aanbrengen in het deelnemersbestand: een groep tot 110% en de groep daarboven (tot bijvoorbeeld 130%). Hierover staat in de Memorie van Toelichting het volgende:

  “Het betreft hier echter niet noodzakelijkerwijs het opzeggen van de gehele overeenkomst tussen de gemeente met de zorgverzekeraar, doch uitsluitend het beëindigen van de categoriale bijzondere bijstand voor de aanvullende ziektekostenverzekering van die mensen die een hoger inkomen hebben dan de vastgestelde inkomensnorm.”

  Hieruit blijkt dat ook de wetgever onderscheid maakt tussen enerzijds deelname aan de CZM en anderzijds de categoriale bijdrage in de premie.

 3. Een goede verduidelijking Gerard! Ik heb hier paar aanvullende opmerkingen bij:

  1) De verzekeraar moet bereid zijn om die groep tussen de 110% en 130% toe te laten tot de CZM. Ik betwijfel of onze verzekeraar hier op zit te wachten. Dit betekent administratief namelijk weer een uitzonderingsgroep (plus het probleem van de nacalculatie, zie punt 3). En de toelating, moet de gemeente die nog steeds doen?

  2) De groep tussen de 110% en 130% moet bereid zijn om extra te gaan betalen, in ons geval € 11,50 per persoon per maand extra. Veel mensen zullen hierdoor op zoek gaan naar een andere verzekering.

  3) Blijft over het probleem van de nacalculatie. Die € 11,50 die wij nu als gemeente betalen, is een voorschot. Als achteraf blijkt dat mensen meer gebruik hebben gemaakt van zaken die onder deze dekking vallen, dan draait de gemeente op voor die extra kosten. Dat kan dus € 12,00 of € 12,50 per maand worden (of 11,00). Hoe gaan de verzekeraars dit oplossen met de nieuwe groep 110%-130%? De gemeenten mogen dit niet betalen (categoriaal, dus verboden) en zal de verzekeraar hier wel voor willen opdraaien?

  Bovenstaande en jouw toelichting zijn opmerkingen die ik mis in het oorspronkelijke artikel van BS&F.

 4. In ons oorspronkelijke artikel en in mijn bijdrage hierboven heb ik niet meer willen zeggen dan dat het wetsvoorstel uitsluitend de bijdrage van de gemeente verbiedt en niet de deelname aan de CZM voor huishoudens met een inkomen boven de 110%.

  De praktische opmerkingen van Marcus zijn terecht en zullen door ons in regioverband worden opgepakt.

Geef een reactie