Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2e fase

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en het Rijk bundelen met het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2e fase opnieuw hun krachten in een gemeenschappelijke aanpak van dakloosheid.  De aanpak kent 3 speerpunten:

  1. voorkóm dat mensen dakloos raken,
  2. breng mensen die nu nog dakloos zijn in de opvang, en
  3. zorg dat mensen die nu gebruikmaken van opvang weer mee gaan doen.

Een belangrijke oorzaak van dakloosheid is huurschuld. Betere afspraken tussen de verschillende organisaties die bij de hulpverlening zijn betrokken en woningcorporaties over onderlinge samenwerking, schuldsanering en opvang moeten dit probleem bij de wortel aanpakken. Lees meer.

Geef een reactie