Kamermeerderheid voor verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het verruimen van de mogelijkheden om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. Volgens het wetsvoorstel mogen de vermogensgrenzen worden aangepast aan de WWB-normen, en mogen ook zelfstandig ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen. Lees meer. Er zijn een paar amendementen ingediend. De Kamer stemt op 29 maart over het wetsvoorstel.

Geef een reactie