Effect gemeentelijk armoedebeleid op koopkracht en armoedeval

Armoedeval in beeld gebracht

Wat is de bijdrage van gemeentelijke regelingen aan de koopkracht van huishoudens rond het sociaal minimum? Welke bijdragen leveren inkomens-ondersteunende regelingen aan de armoedeval? Is de armoedeval te voorkomen?

Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), beantwoordt deze vragen tijdens het congres (Be)zuinig samen! op 19 mei in Nieuwegein.

Geef een reactie