Rectificatie: géén stemming op 31 maart

Sorry, ik was wat te snel met mijn vorige bericht. En misschien was de wens inderdaad de vader van de gedachte. Op 31 maart wordt er niet gestemd over het wetsvoorstel. Ik heb simpelweg de agenda verkeerd gelezen en had wat teveel haast om op tijd in Haarlem te zijn vandaag.

Ik heb zojuist wat navraag gedaan en begreep dat normaal gesproken de stemming ongeveer een week na deze bespreking zal plaatsvinden. Het onderzoek naar de (kosten van het) moratorium wordt vóór 31 maart afgerond. De uitkomsten worden op 31 maart besproken.

Op verzoek hierbij een overzicht van alle amendementen:

 • Nr. 8: Amendement Koser Kaya over het mogelijk maken van schuldhulpverlening aan zzp-ers.
  Nr. 10: Amendement Ulenbelt over de toevoeging van een inlichtingenplicht voor schuldeisers.
 • Nr. 11: Amendement Ulenbelt over de opname van een breed wettelijk moratorium.
 • Nr. 12 vervangen door 29.
 • Nr. 13 Amendement Ulenbelt over het niet laten vervallen van artikel 2, vierde lid, van het wetsvoorstel.
 • Nr. 14: Amendement Spekman over het invoeren van een maximale doorlooptijd van het schuldhulptraject in het plan van de gemeenteraad.
 • Nr. 15 vervangen door 28
 • Nr. 16: vervangen door 27
 • Nr. 17: Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 18: Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 19 vervangen door 26.
 • Nr. 20: Amendement Ortega-Martijn over het opnemen van de mogelijkheid om op een later moment alsnog nadere eisen te kunnen stellen aan de kwaliteit van gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Nr. 21: vervangen door 29
 • Nr. 22: vervangen door 27
 • Nr. 23: Amendement De Jong over het onmogelijk maken van schuldhulpverlening voor personen die minder dan 10 jaar in Nederland hebben gewoond. 
 • Nr. 24: Amendement De Jong over het onder bepaalde voorwaarden weigeren van schuldhulpverlening.
 • Nr. 25: Amendement Sterk/Spekman, over het moratorium op schuldhulpverlening.
 • Nr. 26: Gewijzigd amendement Ortega-Martijn, ter vervanging van nr. 19, over het voortzetten van de schuldhulpverlening bij een andere schuldhulpverlener dan de door de gemeente ingeschakelde schuldhulpverlener.
 • Nr. 27: Nader gewijzigd amendement Spekman, ter vervanging van nr. 22, over het toevoegen van inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 28: Gewijzigd amendement Spekman, ter vervanging van nr. 15, over de invoering van een wettelijke verplichting tot deelname aan een stelsel van schuldenregistratie voor de aanbieders van krediet.
 • Nr. 29: Amendement; Gewijzigd amendement Ulenbelt/Spekman, ter vervanging van nr. 21, over het stellen van kwaliteitseisen aan schuldhulpverlening.
 • Nr. 30: Amendement Koser Kaya, over de basisbankrekening voor verzoekers.
 • Nr. 31: Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties.
 • Nr. 32: Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt omgegaan met schuldhulpverlening bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen.

Een overzicht van alle officiële documenten die bij het wetsvoorstel horen, is te vinden achter deze link.

Geef een reactie