Benchmark schuldhulpverlening en armoedebeleid van start!

Vanaf vandaag kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden deelnemen aan de (gratis) benchmark schuldhulpverlening en armoedebeleid. Als je de vragenlijst uiterlijk 6 april 2011 invult, ontvang je in de eerste helft van april het benchmarkrapport. Je kunt kiezen uit een eenvoudig rapport (gratis) of een uitgebreid rapport (€ 950). Op stimulansz.nl en in de vragenlijst lees je hoe het werkt.

NB. We hebben de vragenlijst wat later online gezet dan aangekondigd. Dat heeft te maken met het feit, dat in februari ook o.a. het IWI en de NVVK bezig waren met gegevensuitvraag bij gemeenten, met name op het terrein van schuldhulpverlening. En we willen gemeenten natuurlijk niet overbelasten. Bovendien hadden we nu de gelegenheid om de vraagstelling nog meer af te stemmen. Je kunt nu de schuldhulpverleningsgegevens, die je in februari hebt verzameld, grotendeels hergebruiken in de benchmarkvragenlijst.

Geef een reactie