(Be)zuinig met vrijwilligers

Uit een vandaag verschenen rapport van het Nibud en ANBO blijkt dat veel gemeenten de rol die vrijwilligers spelen bij het voorkomen en oplossen van schulden onderschatten. Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de taken die vrijwilligers uitvoeren. Hierdoor worden zij niet efficiënt genoeg ingezet. Tweederde van de vrijwilligersorganisaties heeft behoefte aan verbeteringen in contact en uitvoering met de gemeente waarin zij werken. Minstens 309 organisaties in Nederland houden zich bezig met thuisadministratieprojecten.

Gratis training vrijwilligers
2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Dankzij een eenmalige subsidie van het rijk kan het Nibud dit jaar vrijwilligers gratis trainingen aanbieden.

Congres over verantwoord bezuinigen
Het slim inschakelen van vrijwilligers in het armoedebeleid en de schuldhulpverlening is één van de onderwerpen tijdens het congres(be)zuinig samen‘ op 19 mei.

Geef een reactie