Vrijwilligers in de schuldhulp

Voor een intergemeentelijke sociale dienst in N-Brabant ben ik op zoek naar voorbeelden van overeenkomsten die er gesloten worden tussen gemeenten en vrijwilligersorganisaties. De ISD is in gesprek met een vrijwilligersorganisatie die bij mensen thuis wil gaan helpen hun administratie op orde te krijgen. Beide partijen vinden het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over de samenwerking. Dit vooral ter bescherming van de klanten en de vrijwilligers zelf.

Bij voorbaat dank voor je mail!

NB. er staat al wel e.e.a. in de handreiking formulierenbrigades en de toolkit samenwerking voedselbanken.

Geef een reactie